Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od historie po sočastnost

24. 5. 2012

Zde je skromný výběr z naší sokolské kroniky od založení naší organizace po součastnost.

Dne 4.března 1914 byl ve Studnici založen odbor jednoty Česká Skalice. Počet členů 37

        

                  - 14. listopadu ustavující schůze ve Studnici – založení Národní obrany

                          -  vytvoření  náhradní armády při vzniku čsl. státu  z řad sokolů

                          - vznik ozbrojených bezpečnostních hlídek  - hlídkování ve Studnici a   

                             v okolních vesnicích včetně nádraží ve Starkoči . Počet členů

                             v těchto  hlídkách činil 56.                           

31.12. 1918  - počet členů v jednotě  29 a 9 čekatelů a 59 žáků.

                      Cvičení probíhalo v sále místního hostince br. Antonína Mědílka ve Studnici.

 

2.4. 1919    došlo k přeměně odboru Česká Skalice na jednotu Sokol Studnice

                   V průběhu roku byla jednota zapsána do seznamu České obce sokolské.

13.4. 1919  - zasazena jednotou „Lípa svobody“ na prostranství za kostelem

                      V  mezisletových letech jednota cvičila  na sále v pohostinství

                      u  br. Antonína Mědílka a účastnila se okrskových, župních a krajských sletů.

                      Dále pořádala vzpomínkové akce ( upálení mistra Jana Husa, vznik čsl. státu atd.)

                      a  v oblasti vzdělávací průběžně probíhaly  besídky, přednášky, divadla a

                      vzdělávací školy. Dochází k založení knihovny a později k jejímu rozšiřování

                      a jsou odebírány sokolské časopisy. Byly pořádány výlety a zájezdy. Později

                      se jednota zúčastňovala bruslařských, lyžařských, plaveckých, cyklistických  

                      závodů a hokejových turnajů. Také se provozovala pěší turistika.   

 

Jednota se zúčastnila  těchto Všesokolských sletů v Praze

 

VII. Všesokolský slet        rok 1920 -   6 bratrů cvičících, 7 přispívajících a 6 sester

VIII. Všesokolský slet        rok 1926 -    není znám přesný počet

 IX . Všesokolský slet        rok 1932 -   2 bratři, 2 sestry, 2 dorostenci a 2 dorostenky

 X.   Všesokolský slet        rok 1938 -   8 bratrů, 6 sester, 21 žáků, 11 dorostenců a

                                                               11 dorostenek

 14.9. 1937 – úmrtí  T.G. Masaryka – z jednoty se zúčastnili pohřbu  2 bratři v kroji,

                      1 sestra a 1 žákyně

                   -  na rozestaveném běhu poselství X. Všesokolského sletu na podzim tohoto

                       roku na hlavní trati bylo z naší jednoty l bratr a 1 žena a na vedlejší trati

                       14 dorostenců, 8 dorostenek, 21 žáků a žákyň.

Rok 1938 -       Po sletu dochází k poklesu v sokolské činnosti.V září president Beneš  

                         vyhlásil mobilizaci. Bratři narukovali a v důsledku Mnichovské zrady

                         se vrátili za 3 neděle. Sudety byly přičleněny  k německé říši.

15. 3.1939        překročila německá vojska na několika místech naše hranice. Byl

                         zřízen  Protektorát Čechy a Morava. Jednota pokračovala v činnosti.

                         Začala II. Světová válka.V srpnu 1940 zemřel br.Vít Václav zakládající člen                               jednoty a její dlouholetý starosta. Od roku 1934 byl starostou jednoty

                         Josef Matys. Ten byl na podzim roku 1940 zatčen gestapem.

Rok 1941         Jednota byla stále aktivní. Poslední výborová schůze se konala 3. dubna

                         1941. Následuje likvidace sokolského jmění (ČOS) okupanty, jednotě byla

                         odebrána kožená žíněnka, protokoly a byla po druhé zakázaná činnost

                         Sokola. Sokolští představitelé jsou vyzváni do tzv. „kuratoria“ (rozvoj

                         sportovní a branné zdatnosti dle představ okupantů.

 Rok 1945        Začátkem května skončila II. Světová válka. Ke konci května se sešel

                         výbor jednoty s předsedou  Josefem Matysem, aby zahájil činnost jednoty

                         po 4-leté odmlce. Kromě cvičení v sále v hostinci u br. Mědílka  měla jednota      

                         své zástupce ve všech dostupných závodech. Probíhala příprava na slet.

Rok 1948          28.února 1948 proveden komunistický převrat

                          XI. Všesokolského sletu v Praze z naši jednoty cvičilo 30 bratrů a sester. 

                          Celkový počet účastníku sletu 500 000. Slet byl dokladem zdatnosti národa,

                          jeho vnitřní sily, jeho lásky k ideám Tyršovým, lásky k národu a jeho lidu.

                          Po sletu  potřetí zakázána činnost Sokola komunistickým režimem a

                          a  sloučila tělovýchovu  do jedné celostátní organizace. (ČSTV). Vznikla

                          Tělovýchovná jednota Sokol Studnice.

 

1967 a 1968      Pokus o obnovu Sokola ukončen vpádem okupačních sovětských

                          vojsk 21.8. 1968. Začala normalizace a již počtvrté zakázána činnost

                          Sokola.

Rok 1989          17. listopadu proběhla sametová revoluce. Skončil 41-letý  totalitní

                          komunistický režim. Probíhá rozdělování socialistického vlastnictví,

                          ve všech odvětvích národního hospodářství  a rovněž tak i v nadstavbě

                          ( kultura, tělovýchova apod.) dřívějšího komunistického zřízení.

                          V tomto období dochází k rozporům mezi jednotou ČSTV a obnovující se

                          Sokolskou jednotou především v řešení otázky vlastnictví sokolovny

                          a pak vznik jedné jednoty v obci. Při společné schůzi obou jednot proběhlo

                          hlasování jaká jednota bude vytvořena. Výsledek dopadl lépe pro jednotu

                          ČSTV . Tím bylo rozhodnuto, že TJ Sokol ČSTV a TJ Sokol  půjde každý

                          svou cestou. 

Rok  1990         7.1.1990  p. Meier se účastnil I.ustavujícího sjezdu ČOS (Československé

                          Obce sokolské) v Praze. Přítomno 2700 delegátů .                                               

                          3.12. 1990  po 41 letech znovuobnovena Tělocvičná jednota Sokol Studnice.

                          Starostou ze zvoleného devítičlenného výboru se stal br. Vladislav Meier.

                          Jednota se zúčastňuje okrskových a župních závodů. Cvičí se v sokolovně.

                          Dochází ke spolupráci Sokol s ČSTV především v oblasti sportovní

                          společenské (plesy a ostatkové merendy, různé oslavy atd.) Mimo tuto

                          jsou pořádány různé zájezdy, výlety a kulturní akce.

Rok 1994           Proběhl XII. Všesokolský slet v Praze za účasti 5 mužů ,10 žáků, 6 žákyň,

                           a 6 žen. Na sletu měl projev president Václav Havel. Počet účastníků na 

                           sletu 23000. Ze sponzorských darů se postavil lyžařský vlek u Hurdálků.

                           V těchto letech nás smutně opouští naši dlouholetí členové Sokola :

                          v roce 1994 Adéla Meierová  , po půl roce její manžel dlouholetý starosta

                          Vladislav Meier a v roce 1996 kronikářka Věra Vacková.

                          Starostou se stává  Ing. Vladislav Meier.

 Rok 2000        účast na XIII.. Všesokolském sletu v Praze – 4 muži, 25000 účastníků                                 

 Rok 2006        účast na  XIV. Všesokolském sletu v Praze – 4 muži 15 žáků a žákyň

                         Činnost jednoty je zaměřena na účast na okrskových a župních akcí

                         Pořádají se výlety (Pěnčín) a rekreace.(Štúrovo)

                         V roce 2009 byla po dohodě předána sokolovna (majetek ČSTV) do

 Rok 2010        vlastnictví OÚ Studnice. Od roku 2010 jednota platí pronájem za sokolovnu

                         OÚ Studnice. Probíhá příprava na XV. Všesokolský slet v Praze. Nacvičují

                         4 muži a 9 žáků a žákyň.

                     Toto je" prozatím "vše , neboť historie nám stále přibývá .